Κάτω Γαλατάς

Βλάβη σε αγωγό

Βλάβη σε αγωγό

Στον Κάτω Γαλατά