Κατοικίες

Παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικίας με στόχο τη μείωση των ενοικίων

Παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικίας με στόχο τη μείωση των ενοικίων

Η κυβερνητική παρέμβαση θα κινηθεί σε δύο άξονες

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ