Κατσίκες

Κατσίκες «κατέλαβαν» τους δρόμους μιας έρημης πόλης

Κατσίκες «κατέλαβαν» τους δρόμους μιας έρημης πόλης

΅Εξαιτίας των περιορισμών για τον κορωνοϊό.