Κέιτ Μπλάνσετ

Το άγνωστο ατύχημα της Κέιτ Μπλάνσετ με αλυσιοπρίονο

Το άγνωστο ατύχημα της Κέιτ Μπλάνσετ με αλυσιοπρίονο

Της προκάλεσε πιο πολύ φόβο παρά κακό