Κενά Ασφαλείας

Εντοπισμός πολλαπλών κενών ασφαλείας σε συσκευές smart home

Εντοπισμός πολλαπλών κενών ασφαλείας σε συσκευές smart home

H ESET γνωστοποίησε τα πορίσματα της έρευνας στους κατασκευαστές των συγκεκριμένων συσκευών