Κεντροαριστερός Χώρος

Μια «ασυνήθιστη» πολιτική κυριαρχία

Μια «ασυνήθιστη» πολιτική κυριαρχία

Ο λόγος, η πρακτική και η εικόνα του πρωθυπουργού ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητά του.