Κέρδη Α Τρίμηνο 2020

ΔΕΗ: Κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο

ΔΕΗ: Κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο

Οριακή κερδοφορία