Κλέφτες

Δεν είχαν τύχη οι κλέφτες!

Δεν είχαν τύχη οι κλέφτες!

Το αγροτικό εντοπίσθηκε λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο που είχε κλαπεί

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ