Κοιλιοκάκη

Ερώτηση Ηγουμενίδη για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη

Ερώτηση Ηγουμενίδη για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη

"Στόχος μας θα πρέπει να είναι η άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων και η βελτίωση της καθημερινής τους ζωής"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ