Κοινωνικά Προγράμματα

Συνεχίζονται τα κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης

Συνεχίζονται τα κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης

Από την Περιφέρεια Κρήτης - Π.Ε Ηρακλείου