Κοινωνική Ασφάλιση

Η κοινωνική ασφάλιση στο σύγχρονο κράτος

Η κοινωνική ασφάλιση στο σύγχρονο κράτος

Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση, αποτελεί τον καίριο στόχο του εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας, τον οποίο εξυπηρετεί και επιδιώκει μέσω τριών συστημάτων