Κοινωνική Ευθύνη

Το "Νερό Ρούβας" παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για κοινωνική ευθύνη

Το "Νερό Ρούβας" παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για κοινωνική ευθύνη

Περισσότερο από ένα χρόνο στηρίζει τις προσπάθειες της ΜΚΟ "Πρόληψη - Στόχος Κρήτης"