Κοινοτικοί πόροι

Κοινοτικοί πόροι και επανεκκίνηση της οικονομίας

Κοινοτικοί πόροι και επανεκκίνηση της οικονομίας

Το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων προσφέρει τη δυνατότητα κινητοποίησης πόρων (αν διαθέτουμε), ενώ προτείνονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία