Κολυμβητική Περίοδος

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου η κολυμβητική περίοδος - Έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων

Από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου η κολυμβητική περίοδος - Έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποίησε το εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης