Κομπολάκης Σπύρος

Τα 106 χρόνια βάρυναν τον θρυλικό παππού Σπυρίδο...

Τα 106 χρόνια βάρυναν τον θρυλικό παππού Σπυρίδο...

Έφυγε πλήρης ημερών ένας άνθρωπος που έζησε όλα τα μεγάλα γεγονότα της εποχής του