Το κοντολαίμικο κοτσύφι

Το κοντολαίμικο κοτσύφι* …στα Παραμύθια της Κυριακής!

Το κοντολαίμικο κοτσύφι* …στα Παραμύθια της Κυριακής!

Κάθε μέρα κι ένα βιβλίο…κάθε βράδυ κι ένα παραμύθι!