Κοράκι

Αστυνομική "επιχείρηση" για το νεαρό κοράκι

Αστυνομική "επιχείρηση" για το νεαρό κοράκι

Η αποστολή των ένστολων ολοκληρώθηκε με επιτυχία!