Κορινθία

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Κορινθία

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Κορινθία

Το νερό έφτασε το 1,5 μέτρο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ