Το κορίτσι με την κορδέλα

Το κορίτσι με την κορδέλα*  «ζωντανεύει» στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Το κορίτσι με την κορδέλα* «ζωντανεύει» στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Κάθε μέρα κι ένα βιβλίο….κάθε βράδυ ένα παραμύθι!