Κοστολόγιο

Η εταιρεία ταχυμεταφορών για την έκτακτη χρέωση που προκάλεσε χαμό

Η εταιρεία ταχυμεταφορών για την έκτακτη χρέωση που προκάλεσε χαμό

Ο πρόεδρος του ομίλου προαναγγέλλει επαναξιολόγηση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και της τιμολογιακής πολιτικής