Κρίσεις

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου

Η εκδήλωση αυτή αφορούσε την μεθοδολογία διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη από τους καθηγητές.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ