Κρητικά Τραγούδια

Πόσο καλά ξέρετε τους στίχους κρητικών τραγουδιών 

Πόσο καλά ξέρετε τους στίχους κρητικών τραγουδιών 

Μπορείτε να βρείτε την συνέχεια του τραγουδιού;