Κρητικό Κολατσιό

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το πιστοποιημένο Κρητικό «κολατσιό»

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το πιστοποιημένο Κρητικό «κολατσιό»

Μπαίνει σε αρτοποιία, καφέ, επιχειρήσεις takeaway