Κυβερνησιμότητα

Κυβερνησιμότητα vs Λειτουργικότητας

Κυβερνησιμότητα vs Λειτουργικότητας

«Ο νεολογισμός, που εξισώθηκε με λειτουργικές στρεβλώσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης για την κατάργηση της απλής αναλογικής .»