Κυριακή

Εργασία Κατά Την Κυριακή (Ή Αργία)

Εργασία Κατά Την Κυριακή (Ή Αργία)

Η απασχόληση κατά την Κυριακή (νόμιμη ή παράνομη) -και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας- αμείβεται με προσαύξηση 75% επί του νόμιμου (όχι καταβαλλόμενου) ωρομισθίου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ