Λαγοί

Ο έλεγχος έβγαλε ... λαγό!

Ο έλεγχος έβγαλε ... λαγό!