Λαϊκή Τέχνη

"Να ενταχθούν τα επαγγέλματα λαϊκής τέχνης στις δράσεις ενίσχυσης τουρισμού"

"Να ενταχθούν τα επαγγέλματα λαϊκής τέχνης στις δράσεις ενίσχυσης τουρισμού"

Κοινή αναφορά των βουλευτών Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ