Μάχη των Μύλων

Η σημαντική μάχη των Μύλων!

Η σημαντική μάχη των Μύλων!

«Είχα διορίση εις τους ανθρώπους μου άνθρωπον και τους διοικούσε. Λυπήθη πολύ ο αγαθός Υψηλάντης κι᾿ ο Κωσταντήμπεγης οπού πληγώθηκα. Ο σκοτωμός των Τούρκων -είναι άγνωστη η ποσότη, ότι τους σήκωναν ευτύς».( Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη )