Μάικλ Ράϊαν

Εύσημα ΠΟΥ στη Ρωσία για την οργάνωση των τεστ

Εύσημα ΠΟΥ στη Ρωσία για την οργάνωση των τεστ

«Στην Ρωσία οργανώνονται πολύ καλά τα μαζικά τεστ, τα τεστ παρέχονται στην κοινωνία» επισήμανε ο Ράϊαν