Μακροχρόνιες μισθώσεις

Το Airbnb «φεύγει», οι μακροχρόνιες μισθώσεις επιστρέφουν - Τι γίνεται στην Κρήτη

Το Airbnb «φεύγει», οι μακροχρόνιες μισθώσεις επιστρέφουν - Τι γίνεται στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στις κρατήσεις που είχαν γίνει για τον Απρίλιο, καταγράφονται ακυρώσεις της τάξης του 80% και άνω