Μάνα Εκάβη

"Μάνα Εκάβη" στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

"Μάνα Εκάβη" στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Το Σάββατο 8 Μαΐου, στο πλαίσιο του κύκλου "Διαδικτυακά με την Τέχνη"