Μανιφέστο

Σε δημοπρασία το μανιφέστο γραμμένο από την δολοφόνο του Μαρά

Σε δημοπρασία το μανιφέστο γραμμένο από την δολοφόνο του Μαρά

Ο Μαρά, γιατρός και δημοσιογράφος, ηγέτης της παράταξης του Βουνού στην επαναστατική Συνέλευση, ήταν ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη βία εκείνων των μηνών, την οποία ενθάρρυνε από τις σελίδες του “El Amigo del Pueblo”.