Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στο νοσοκομείο ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ

Στο νοσοκομείο ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ

Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη