Μαντρί

Το πιο εξωτικό... μαντρί της Ελλάδας

Το πιο εξωτικό... μαντρί της Ελλάδας

Αντί για λουόμενους, την παραλία απολαμβάνουν ...κατσίκια και πρόβατα.