Μαρία Μανουσάκη

Μουσικό ταξίδι σε «κρυμμένα μονοπάτια»

Μουσικό ταξίδι σε «κρυμμένα μονοπάτια»

Με τη βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη