Μαρία Παπαδακάκη

Σημαντική διάκριση για τη Μαρία Παπαδακάκη!

Σημαντική διάκριση για τη Μαρία Παπαδακάκη!

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας μετρά 23000 μέλη από 47 χώρες και αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη.