Μαριαλένα Τσίρλη

Ελληνίδα η πρώτη γυναίκα Γ.Γ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ελληνίδα η πρώτη γυναίκα Γ.Γ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η θητεία της κ. Τσίρλη θα είναι πενταετής, ενώ θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στην Γενική Γραμματεία την 1η Δεκεμβρίου του 2020.