Μάθηση

Πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στη μάθηση λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών

Πιθανές βλαβερές επιπτώσεις στη μάθηση λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών

"H διανομή σε μαθητές Tablet  και  smartphone  χωρίς εκπαιδευτική εποπτεία  δεν βελτιώνει την μάθηση"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ