Μαθήτρια Δημοτικού

Ζητούν σχέδιο δράσης για τις περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχολεία

Ζητούν σχέδιο δράσης για τις περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού σε σχολεία

Δήλωση Δ. Βρύσαλη για κρούσμα κορωνοϊού σε σχολείο