Μαύρο

Δεν υπάρχει μόνο άσπρο - μαύρο... υπάρχει και γκρι

Δεν υπάρχει μόνο άσπρο - μαύρο... υπάρχει και γκρι

Καθώς μεγαλώνουμε δανειζόμαστε πρότυπα αλλά και γνώσεις που έχουμε διδαχθεί από το περιβάλλον μας