Μαύρος Ιησούς

Ένας μαύρος Ιησούς στη φάτνη μέσα στην καμένη Αμαζονία

Ένας μαύρος Ιησούς στη φάτνη μέσα στην καμένη Αμαζονία

Οι εθελοντές της εκκλησίας θέλουν με τη φάτνη αυτή να επισημάνουν στους πιστούς και σε όλους τους κατοίκους αυτής της βραζιλιάνικης πόλης τα σύγχρονα προβλήματα.