Μεγάλα Χωράφια

Σε κυκλοφορία και πάλι ο ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια

Σε κυκλοφορία και πάλι ο ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια

Ο δρόμος άνοιξε αφού ολοκληρώθηκε το έργο