Μεγάλη Τρίτη

Μεγάλη Τρίτη… Ο Χριστός εκρίθη!

Μεγάλη Τρίτη… Ο Χριστός εκρίθη!

Μεγάλη Τρίτη, 2η μέρα των Παθών και του Θείου Δράματος…