Μειωμένο Ενοίκιο

Πληρώνεται σε 137.000 ιδιοκτήτες ακινήτων το μειωμένο ενοίκιο του Νοεμβρίου

Πληρώνεται σε 137.000 ιδιοκτήτες ακινήτων το μειωμένο ενοίκιο του Νοεμβρίου

Συνεχίζεται και το 2021 με αμείωτο ρυθμό το έργο της κάλυψης των αναγκών και άλλων νησιών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ