Μέλη ΔΕΠ

Έρχεται νέο «αίμα» στα Πανεπιστήμια της Κρήτης

Έρχεται νέο «αίμα» στα Πανεπιστήμια της Κρήτης

Πώς κατανέμονται οι θέσεις των μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.