Μερική Αναστολή

Μερική αναστολή της ΕΦΑ Ηρακλείου

Μερική αναστολή της ΕΦΑ Ηρακλείου

Η φυσική παρουσία του κοινού στους χώρους της Υπηρεσίας θα είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις