Μεσαίωνας

Σκέψεις ενός νομικού ενόψει των Χριστουγέννων

Σκέψεις ενός νομικού ενόψει των Χριστουγέννων

Κατά το Μεσαίωνα στο Δυτικό Κόσμο, το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα που επικρατούσε, αποτελούσε την αιτιώδη προϋπόθεση προκειμένου να διαμορφωθούν θεσμοί διεθνούς ενδιαφέροντος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ