Μεσογειακοί Αγώνες

Πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας για διεκδίκηση των 21ων Μεσογειακών Αγώνων

Πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας για διεκδίκηση των 21ων Μεσογειακών Αγώνων

Συζητείται την Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου