Μετά την Καραντίνα

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς καραντίνα; Αυτή ήταν μια κάποια λύσις...

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς καραντίνα; Αυτή ήταν μια κάποια λύσις...

Ελπίζουμε να μην αναζητήσουμε την εποχή αυτή του εγκλεισμού