Μεταρρύθμιση

 Ο σχεδιασμός μιας ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους

Ο σχεδιασμός μιας ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους

Η Ελλάδα παρά τα βήματα που έγιναν από τα νομοθετήματα «Καποδίστρια» και «Καλλικράτης», παραμένει ένα κράτος βαθύτατα συγκεντρωτικό.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ