Μεταρρύθμιση

Μια μεταρρυθμιστική λογική στο κράτος

Μια μεταρρυθμιστική λογική στο κράτος

Το κεντρικό κράτος, οι οργανισμοί της Αυτοδιοίκησης, οι Πολίτες, έχουν την ανάγκη ενός νέου μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα αλλάξει ριζικά την χώρα.